toppTAK - galleri toppTAK - galleri toppTAK - galleri
topp TAK - om oss

Vi utför taksnöskottning på industrihallar, småhus och villa tak, tänk på att det är bättre att förebygga skador genom att skotta taket i god tid.
Vid skador betalar försäkringsbolagen inte ut någon ersättning, det är fastighetsägaren skyldighet att se till att belastning på taket inte blir för påfrestande pga snö och is.

Rut-avdrag gäller, halva arbetskostnaden är avdragsgill.