toppTAK - galleri toppTAK - galleri toppTAK - galleri
topp TAK - om oss

Betongtak

Under andra hälften av 1900 - talet ersatte många husägare lerteglet med mörkt betongtegel för att det var något billigare.
Betong tillverkas av sand, cement och vatten och har samma form tegelplattorna det finns både en och tvåkupiga och de är alltid falsade det har också senare tillkommit många olika stilar och former av betongtegel, som gör att man kan hitta den stil som passar just ett specifikt hus. Men betongen väger också mer än lerteglet, mellan 38 och 53 kilo per kvadratmeter.
Något som resulter är I att det dessvärre blir klumpigare och stelare. Men man ska alltid med fördel se över takets konstruktion om man har ett gammalt hus innan lägger betongen så att det håller för materialet. Detta är något som din takläggare kan hjälpa dig med.

Pris fr.490 kr/kvm inkl moms

Tegeltak

Lertegel är en trygg investering för din fastighet.
Dagens maskinpressade taktegel är ett av de absolut bästa material att täcka dit tak med. Taktegel är något exklusivare än andra material, men korrekt monterat är det en stor investering för en fastighet.
Tegeltaket kommer under många år tjäna som din fastighets första stop mot naturens härjningar och skyddar din kanske livs största och viktigaste investering, dit hem.
Fördelen mer än det rent estetiska med den brända leran på ert tak är teglets förmåga att kunna andas. Då fukt samlas i undertaket transporterar ditt tegeltak bort fukten från undertak genom att denna sugs upp kapillärt och underlättar avdunstningen.
I varje strävan att uppnå hög ventilation och minska risken för fukt är tegeltak ett av de mest effektiva materialen.

Pris fr. 590 kr/kvm inkl moms

Papptak

Papptak förekom historiskt sett under kort tid. Papp till taktäckning introducerades och kanske tom uppfanns i Sverige I slutet av 1700 – talet.
Papptaktäckningen slog i genom i mitten av 1800 - talet då maskinell tillverkning av papp introducerades. Under rekordåren var asfaltpapp vanligt.

Det var främst mindre bostadshus, ekonomi och industribyggnader som täcktes med papptak. Fördelarna med papptak var att det var billigt och enkelt.

Ett papptak som fått hål, sprickor eller blåsor behöver inte alltid bytas ut. Ibland räcker det med en partiell lagning av pappen, såvida underlaget inte är rötskadat och behöver åtgärdas. Den papp som användas för lagning bör vara av sort som den som ligger på taket.

Pris fr 290kr/kvm inkl moms

Shingeltak

Bitumentakshinglet har en stomme av stark glasfiberfilt som är belagd med bitumen.
Översidan är belagd med skiffergranulat som skyddar mot väder och vind. Undersidan är limbelagd. Shinglet limmar till varandra med gummibitumen
Under Bitumentakshingel bör man använda en underlagstäckning.
För takåsar och taksprång finns det egna åsplattor och fotremsor.

Pris fr 390 kr/kvm inkl moms

Takavvattning

Ett avvattningssystem består av hängrännor och stuprör som leder vatten från huset.
Vattenavrinning från taket är oerhört viktig för huset livslängd.
Läckande hängrännor kan lätt orsaka onödiga skador på husets fasad och altan etc.
Ett väl fungerade system för vattenavrinning är inte bara ett bra skydd som ökar livslängden på hus utan även en viktig exteriör detalj.
Fula, färgflagnade och kanske trasiga hängrännor drar lätt ned helhetsintrycken av en annars snygg fasad.

Pris fr 290 kr/lpm inkl moms

Snöskottning

Vi utför taksnöskottning på industrihallar, småhus och villa tak, tänk på att det är bättre att förebygga skador genom att skotta taket i god tid.
Vid skador betalar försäkringsbolagen inte ut någon ersättning, det är fastighetsägaren skyldighet att se till att belastning på taket inte blir för påfrestande pga snö och is.

Rut-avdrag gäller, halva arbetskostnaden är avdragsgill.

Eternittak

topp TAK - asbest/eternit hantering

Vi har certifikat för asbest/eternit hantering.

Takfönster

De flesta takfönster kan monteras på tak med lutning från 20 till 80 grader. Eftersom fönster kan kombineras med varandra och ibland även med ett så kallat vertikalfönster, kan du ganska enkelt få in mycket dagsljus i vindsvåningen.

Pris fr 7.000 kr inkl material och arbete

Taksäkerhet

Vi utför montage avtopp TAK - partner